DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO DOLNOŚLĄSKIEJ SIECI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO DOLNOŚLĄSKIEJ SIECI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

Jeśli społeczność szkoły/przedszkola/placówki, którą kierujesz cechuje aktywność i twórcze zaangażowanie w edukację prozdrowotną i promocję zdrowia, przekonanie o słuszności idei szkoły promującej zdrowie i gotowość do wdrażania jej w praktyce oraz otwartość na zmiany

zapraszamy do przystąpienia do Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!

Zainteresowane placówki mogą wyrazić zamiar przystąpienia do Sieci poprzez złożenie zamieszczonej niżej deklaracji.

Formularz jest przeznaczony dla przedszkoli i szkół, które zamierzają przystąpić do Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Przesłanie wypełnionego formularza stanowi deklarację chęci uczestnictwa placówki w działaniach Sieci i jest warunkiem wstępnym, rozpoczynającym procedurę ubiegania się o przyjęcie do Sieci. Na podstawie przesłanej deklaracji koordynator Sieci uznaje placówkę za przygotowującą się do wstąpienia do Sieci. Tym samym dla placówki rozpoczyna się okres przygotowawczy, w którym powinna ona podjąć działania określone dla tego okresu w Kryteriach przynależności do Sieci.

Aby złożyć deklarację w imieniu kierowanej przez siebie placówki kliknij poniższy link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccCou2Txxl0R6k9w5BOYFPovQri17-lkQcdIk4APhBaFMgCA/viewform?usp=sf_link

Po otrzymaniu deklaracji z placówką skontaktuje się jeden z koordynatorów Sieci. Do usłyszenia!

 

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu filia w Legnicy

serdecznie zapraszamy dyrektorów i koordynatorów z przedszkoli, szkół i placówek należących do Dolnośląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie oraz nauczycieli zainteresowanych tematyką promocji zdrowia na konferencję  „Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w Szkole Promującej Zdrowie” (kod formy K05/L ).

Celem konferencji jest przedstawienie działań podejmowanych przez Dolnośląską Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Konferencja odbędzie się 23 maja 2018 r.  godz.10.00 – 13.30

w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  Plac Zamkowy 1 w Legnicy.

Program konferencji:

Otwarcie konferencji:

Małgorzat Matusiak, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Wystąpienie:

dr Tadeusz Samborski, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty

Wykłady:

Cele, zadania edukacji żywieniowej jako nieodłączny element promocji zdrowia – dr inż. Iwona Twarogowska- Wielesik, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej  PWSZ im. Witelona  w Legnicy

Edukacja żywieniowa w praktyce – mgr Katarzyna Traczuk-Bernat ,Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej  PWSZ im. Witelona  w Legnicy

Zdrowy kręgosłup – mgr Paulina  Wojtaszewska, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej  PWSZ im. Witelona  w Legnicy

Wspomaganie i monitorowanie prozdrowotnych działań szkołach i placówkach  – przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego -wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Komunikaty:

Szkoła Promująca Zdrowie – całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole – Małgorzata Grzelczyk, nauczyciel -konsultant DODN we Wrocławiu filia w Jeleniej Górze

Dolnośląska Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie – kryteria przynależności – Maria Janowska, nauczyciel konsultant DODN we Wrocławiu filia w Legnicy

Dobre praktyki na przykładzie szkół należących do Dolnośląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie

Dolnośląska konferencja poświęcona edukacji dla zdrowia

W dniu 17 stycznia 2018 r.  Minister Edukacji Narodowej pani Anna Zalewska oraz Główny Inspektor Sanitarny pan Marek Posobkiewicz, podpisali deklarację o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym, w której zadeklarowali wymianę informacji dotyczących warunków nauczania, szczególnie w zakresie profilaktyki wad postawy oraz ciągłego monitorowania warunków nauczania.

W ramach podpisanej współpracy organizowane są regionalne konferencje dotyczące edukacji dla zdrowia, realizacji programów edukacyjnych przeciwdziałających chorobom cywilizacyjnym, a także programów przeciwdziałającym uzależnieniu od tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz dopalaczy. Dolnośląska konferencja poświęcona edukacji dla zdrowia odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5A we Wrocławiu. Zapraszamy do udziału w tym spotkaniu Dyrektorów szkół i placówek, Nauczycieli i przedstawicieli Rodziców.

Pobierz:
Program konferencji Edukacja dla zdrowia