DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO DOLNOŚLĄSKIEJ SIECI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO DOLNOŚLĄSKIEJ SIECI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

Jeśli społeczność szkoły/przedszkola/placówki, którą kierujesz cechuje aktywność i twórcze zaangażowanie w edukację prozdrowotną i promocję zdrowia, przekonanie o słuszności idei szkoły promującej zdrowie i gotowość do wdrażania jej w praktyce oraz otwartość na zmiany

zapraszamy do przystąpienia do Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie!

Zainteresowane placówki mogą wyrazić zamiar przystąpienia do Sieci poprzez złożenie zamieszczonej niżej deklaracji.

Formularz jest przeznaczony dla przedszkoli i szkół, które zamierzają przystąpić do Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie. Przesłanie wypełnionego formularza stanowi deklarację chęci uczestnictwa placówki w działaniach Sieci i jest warunkiem wstępnym, rozpoczynającym procedurę ubiegania się o przyjęcie do Sieci. Na podstawie przesłanej deklaracji koordynator Sieci uznaje placówkę za przygotowującą się do wstąpienia do Sieci. Tym samym dla placówki rozpoczyna się okres przygotowawczy, w którym powinna ona podjąć działania określone dla tego okresu w Kryteriach przynależności do Sieci.

Aby złożyć deklarację w imieniu kierowanej przez siebie placówki kliknij poniższy link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccCou2Txxl0R6k9w5BOYFPovQri17-lkQcdIk4APhBaFMgCA/viewform?usp=sf_link

Po otrzymaniu deklaracji z placówką skontaktuje się jeden z koordynatorów Sieci. Do usłyszenia!