Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu filia w Legnicy

serdecznie zapraszamy dyrektorów i koordynatorów z przedszkoli, szkół i placówek należących do Dolnośląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie oraz nauczycieli zainteresowanych tematyką promocji zdrowia na konferencję  „Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w Szkole Promującej Zdrowie” (kod formy K05/L ).

Celem konferencji jest przedstawienie działań podejmowanych przez Dolnośląską Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Konferencja odbędzie się 23 maja 2018 r.  godz.10.00 – 13.30

w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  Plac Zamkowy 1 w Legnicy.

Program konferencji:

Otwarcie konferencji:

Małgorzat Matusiak, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Wystąpienie:

dr Tadeusz Samborski, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty

Wykłady:

Cele, zadania edukacji żywieniowej jako nieodłączny element promocji zdrowia – dr inż. Iwona Twarogowska- Wielesik, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej  PWSZ im. Witelona  w Legnicy

Edukacja żywieniowa w praktyce – mgr Katarzyna Traczuk-Bernat ,Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej  PWSZ im. Witelona  w Legnicy

Zdrowy kręgosłup – mgr Paulina  Wojtaszewska, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej  PWSZ im. Witelona  w Legnicy

Wspomaganie i monitorowanie prozdrowotnych działań szkołach i placówkach  – przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego -wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Komunikaty:

Szkoła Promująca Zdrowie – całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole – Małgorzata Grzelczyk, nauczyciel -konsultant DODN we Wrocławiu filia w Jeleniej Górze

Dolnośląska Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie – kryteria przynależności – Maria Janowska, nauczyciel konsultant DODN we Wrocławiu filia w Legnicy

Dobre praktyki na przykładzie szkół należących do Dolnośląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie