Strona główna

“Każde dziecko i młody człowiek w Europie ma prawo i powinien mieć możliwość uczyć się w szkole promującej zdrowie”

Aktualności

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO DOLNOŚLĄSKIEJ SIECI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO DOLNOŚLĄSKIEJ SIECI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PROMUJĄCYCH ZDROWIE Jeśli społeczność szkoły/przedszkola/placówki, którą kierujesz cechuje aktywność i twórcze zaangażowanie w edukację prozdrowotną i promocję zdrowia, przekonanie o słuszności idei szkoły promującej zdrowie i gotowość do wdrażania jej w praktyce oraz otwartość na zmiany – zapraszamy do przystąpienia do Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie! Zainteresowane placówki …

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu filia w Legnicy

serdecznie zapraszamy dyrektorów i koordynatorów z przedszkoli, szkół i placówek należących do Dolnośląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie oraz nauczycieli zainteresowanych tematyką promocji zdrowia na konferencję  „Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w Szkole Promującej Zdrowie” (kod formy K05/L ). Celem konferencji jest przedstawienie działań podejmowanych przez Dolnośląską Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Konferencja …