Aktualności

II SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DORADCÓW ZAWODOWYCH

22 maja 2018 r. w siedzibie DODN we Wrocławiu odbyło się II spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych, w której uczestniczyli dyrektorzy szkół, doradcy zawodowi i pedagodzy.

Spotkanie odbyło się z udziałem ekspertów zewnętrznych, mianowicie doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Poruszyli oni temat „Doradztwo zawodowe w perspektywie regionu Dolnego Śląska” oraz zaprezentowali usługi, jakie świadczy CIiPKZ we Wrocławiu.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE KONKURSU „NIEZWYKŁE DOLNOŚLĄZACZKI”

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
WE WROCŁAWIU
OGŁASZA KONKURS
„NIEZWYKŁE DOLNOŚLĄZACZKI”

Z okazji ustanowienia przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego roku 2018 „Dolnośląskim Rokiem Praw Kobiet”, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu ogłasza konkurs „NIEZWYKŁE DOLNOŚLĄZACZKI”.

Czytaj więcej...

KONKURS HISTORYCZNY WIEDZY O ROSJI BIAŁE NOCE. GALA PODSUMOWUJĄCA

Gala X Konkursu Historycznego
Wiedzy o Rosji

Białe Noce

            Gala podsumowująca jubileuszową X edycję Konkursu Historycznego Wiedzy o Rosji Białe Noce odbyła się 16 maja w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, realizatora przedsięwzięcia. Organizatorem konkursu jest Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego.

Czytaj więcej...

Bezpłatna konferencja dla nauczycieli klas I-III we Wrocławiu

Konferencja dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych.

Jak rozwijać kompetencje społeczne uczniów? Pomysły na lekcje wychowawcze dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Dlaczego kompetencje społeczne są tak ważne? Jak prowadzić lekcje, które pomogą uczniom w radzeniu sobie z emocjami, rozwiną ich umiejętności współpracy
i komunikacji? Zapraszamy na konferencję, której celem jest wzmocnienie kompetencji nauczycieli w kształtowaniu u uczniów umiejętności i postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Wydarzenie jest częścią konferencji edukacyjnej Fundacji Uniwersytet Dzieci “Jak inspirować do nauki i rozwoju?”.

Czytaj więcej...

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI „EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Dnia 19 marca br. w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu odbyła się konferencja nt. „Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia”. Konferencja skierowana była przede wszystkim do dyrektorów i szkolnych koordynatorów z przedszkoli, szkół i placówek należących do Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz deklarujących chęć przystąpienia.

Czytaj więcej...

Im droższy człowiek

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że 1 marca 2018 roku

odszedł od nas

                                                 klimkowski

Paweł Klimkowski

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół im. Św. Jana Pawła II w Żmigrodzie.

Wspaniały człowiek, zasłużony pedagog, wychowawca, znakomity nauczyciel.

Dyrektor Paweł Klimowski od wielu lat był zaangażowany w rozwój oświaty.

Nagła śmierć przerwała wiele planów, które zamierzał realizować na rzecz swoich uczniów i nauczycieli.

Łączymy się w żałobie i smutku z rodziną Pana Dyrektora prosząc

o przyjęcie kondolencji i wyrazów współczucia.

Małgorzata Matusiak
Dyrektor DODN we Wrocławiu
wraz z pracownikami

IV Konkurs Wiedzy o Ukrainie NADDNIEPRZAŃSKA EPOPEJA

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w IV edycji Konkursu Wiedzy o Ukrainie NADDNIEPRZAŃSKA EPOPEJA. Organizatorami konkursu są: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań kulturą i historią Ukrainy. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z dolnośląskich szkół gimnazjalnych i uczniowe klas VII szkół podstawowych.

Czytaj więcej...

Konkurs na realizację programu Szkolny Klub Sportowy w 2018 roku

Dyrektorzy Szkół województwa dolnośląskiego

                Z przyjemnością informujemy, że Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło Konkurs na realizację programu Szkolny Klub Sportowy w 2018 roku. Dolnośląska Federacja Sportu będzie składała wniosek o koordynację programu w przyszłym roku we współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Dolny Śląsk” we Wrocławiu. Z zapisów konkursowych wynika, że będziemy mogli w województwie dolnośląskim realizować zajęcia Szkolnego Klubu Sportowego w ponad 1100 grupach.

Czytaj więcej...

DORADZTWO ZAWODOWE W PRAKTYCE SZKOLNEJ” - PODSUMOWANIE KONFERENCJI

5 grudnia 2017 r. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu odbyła się konferencja Doradztwo zawodowe w praktyce szkolnej, która adresowana była do dyrektorów dolnośląskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i zawodowych, szkolnych doradców zawodowych, trenerów, psychologów i pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przedstawicieli instytucji i środowisk zainteresowanych doradztwem zawodowym.

Czytaj więcej...

Międzynarodowo w siedzibie DODN we Wrocławiu - konferencja Uczniowie szczególnie uzdolnieni jako kapitał kulturowy

Uczniowie szczególnie uzdolnieni jako kapitał kulturowy to tytuł międzynarodowej konferencji, która odbyła się  15 listopada 2017 r. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. To spektakularne przedsięwzięcie miało związek z Dolnośląskim Systemem Wspierania Uzdolnień, funkcjonującym w regionie od 18. lat jako wspólna inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, DODN, wyższych uczelni, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele tych instytucji, dyrektorzy i liderzy wspierania uzdolnień ze szkół należących do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia, pracownicy regionalnych i powiatowych ośrodków doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy i nauczyciele dolnośląskich szkół, zainteresowani proponowana problematyką. Międzynarodowy pierwiastek wnieśli  zaproszeni goście z Rosji i Ukrainy.

Czytaj więcej...

facebook_page_plugin

Zobacz także...

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.