Aktualności

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE. DOLNOŚLĄSKI KONKURS POLONISTYCZNY: „POPRAWNIE PISZĘ, PIĘKNIE MÓWIĘ”

Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu serdecznie zapraszają szkoły do udziału w Dolnośląskim Konkursie Polonistycznym „Poprawnie piszę, pięknie mówię”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej województwa dolnośląskiego.

Czytaj więcej...

KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO - JĘZYK ANGIELSKI

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej czynni zawodowo, posiadający minimum 2-letnią praktykę zawodową na kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania  języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego - język angielski. Celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego
w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

Czytaj więcej...

KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO - JĘZYK NIEMIECKI

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej czynni zawodowo, posiadający minimum 2-letnią praktykę zawodową na kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania  języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego - język niemiecki.

Celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka niemieckiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

Czytaj więcej...

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O RODZINIE – SPOTKANIE INFORMACYJNE

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
zaprasza koordynatorów szkolnych, pedagogów, zainteresowanych nauczycieli

do udziału w spotkaniu z Grażyną Przasnyską, przewodniczącą Komitetu Głównego OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADYWIEDZY O RODZINIE, którego organizatorem jest Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Czytaj więcej...

Projekt „Duzi dla małych” – zaproszenie na spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące polsko – niemieckiego projektu „Groß für Klein – Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Czytaj więcej...

SŁÓW KILKA O KONFERENCJI POZWÓLMY DZIECIOM PIĘKNIE MÓWIĆ

7 czerwca br. w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu odbyła się konferencja pt. Pozwólmy dzieciom pięknie mówić. Konferencja skierowana była przede wszystkim do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Jej celem było podkreślenie roli i znaczenia edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego w procesie kształcenia językowego, sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem przez uczniów najmłodszych.

Czytaj więcej...

II SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DORADCÓW ZAWODOWYCH

22 maja 2018 r. w siedzibie DODN we Wrocławiu odbyło się II spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych, w której uczestniczyli dyrektorzy szkół, doradcy zawodowi i pedagodzy.

Spotkanie odbyło się z udziałem ekspertów zewnętrznych, mianowicie doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Poruszyli oni temat „Doradztwo zawodowe w perspektywie regionu Dolnego Śląska” oraz zaprezentowali usługi, jakie świadczy CIiPKZ we Wrocławiu.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE KONKURSU „DOLNOŚLĄZACY DLA NIEPODLEGŁEJ – MŁODZI WYBIERAJĄ”

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
WE WROCŁAWIU
OGŁASZA KONKURS
„DOLNOŚLĄZACY DLA NIEPODLEGŁEJ – MŁODZI WYBIERAJĄ”


    Celem konkursu jest uczczenie stulecia niepodległości Polski poprzez przybliżenie sylwetek postaci, które swoją działalnością wywarły wpływ na rozwój regionu.
       Konkurs jest objęty honorowym patronatem dr Tadeusza Samborskiego, Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Romana Kowalczyka, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Czytaj więcej...

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI „EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Dnia 19 marca br. w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu odbyła się konferencja nt. „Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia”. Konferencja skierowana była przede wszystkim do dyrektorów i szkolnych koordynatorów z przedszkoli, szkół i placówek należących do Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz deklarujących chęć przystąpienia.

Czytaj więcej...

facebook_page_plugin

Zobacz także...

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.