Aktualności

KONFERENCJA: PIONIERSKIE LATA OŚWIATY I KULTURY NA DOLNYM ŚLĄSKU

Szanowni Państwo,

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zaprasza na bezpłatną konferencję: Pionierskie Lata Oświaty i Kultury na Dolnym Śląsku realizowaną w ramach III Dolnośląskich Dni Pionierów Osadnictwa. Konferencja odbędzie się 11 maja 2017 r. w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
we Wrocławiu Filia w Legnicy, Plac Zamkowy 1,
Zamek Piastowski, 59-220 Legnica.

Czytaj więcej...

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH WDRAŻANIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ 2017

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla nauczycieli Dolnego Śląska z zakresu przygotowania do wdrażania od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej. Spotkania informacyjne dotyczyć będą: języka polskiego, kształcenia zawodowego, języków obcych, biologii, przyrody, chemii, fizyki, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, etyki, wychowania do życia w rodzinie, wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki, informatyki, matematyki, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, kształcenia specjalnego, muzyki, plastyki.

Czytaj więcej...

III KONKURS WIEDZY O UKRAINIE „NADDNIEPRZAŃSKA EPOPEJA” – WYNIKI I ETAPU

Szanowni Państwo – Nauczyciele i Uczniowie,

bardzo dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w III Konkursie Wiedzy o Ukrainie „Naddnieprzańska epopeja” i ogromne zaangażowanie. W tym roku temat przewodni konkursu brzmi: „Śladami polskimi po Ukrainie”. W I etapie otrzymaliśmy 23 autorskie i różnorodne gry edukacyjne. Najwyżej, zgodnie z kryteriami regulaminowymi,  zostało ocenionych pięć gier, których autorami są:

Czytaj więcej...

„DORADZTWO ZAWODOWE – PERSPEKTYWY I PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA” - PODSUMOWANIE KONFERENCJI

6 kwietnia 2017 r. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu odbyła się konferencja „Doradztwo zawodowe – perspektywy i praktyczne rozwiązania", adresowana do dyrektorów dolnośląskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i zawodowych, szkolnych doradców zawodowych oraz przedstawicieli instytucji i środowisk zainteresowanych doradztwem zawodowym.

Czytaj więcej...

GALA WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW ZDOLNY ŚLĄZACZEK I ZDOLNY ŚLĄZAK GIMNAZJALISTA 2017

W dniu 6 kwietnia 2017 roku w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyła się Gala Laureatów Konkursów zDolny Ślązaczek i zDolny Ślązak Gimnazjalista. Była ona uroczystym zwieńczeniem trwających od ponad pół roku zmagań uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w prezentowaniu wiedzy i umiejętności z różnych dyscyplin wiedzy. Od kilkunastu już lat organizatorami konkursów są Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Kurator Oświaty, a realizatorami Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu przy współpracy z powiatowymi ośrodkami doradztwa nauczycieli oraz dyrektorami i nauczycielami dolnośląskich szkół. Konkursy mają bardzo bogatą tradycję i są istotnymi elementami Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, a ich rolą jest promowanie wartości edukacji, będącej kluczem do rozwoju osobistego i społecznego młodych ludzi. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Tadeusz Samborski, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty, Wanda Gołębiowska, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i jej zastępca, Dominik Kłosowski, Jerzy Więcławski, Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki UMWD i Małgorzata Medyk, pełniąca funkcję zastępcy wydziału, dr hab. Anna Skarżyńska, Prodziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Ryszard Cach, Członek Kapituły Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień.

Czytaj więcej...

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Z WYKORZYSTANIEM WYWIADU FOKUSOWEGO

W ramach badania potrzeb edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017 Zespół Planowania, Ewaluacji i Monitorowania DODN poszerzył własne działania badawcze o wywiad fokusowy. Do udziału w wywiadzie zaproszono 12 dyrektorów szkół podstawowych z różnych rejonów województwa dolnośląskiego oraz dyrektora gimnazjum, które we wrześniu 2017 r. przekształci się w szkołę powszechną. Badanie odbyło się 07 marca 2017 r. w siedzibie DODN we Wrocławiu. 

Czytaj więcej...

Olimpiada Statystyczna. Zmierzysz się?

banerOlimpiada Statystyczna. Zmierzysz się?

Pod takim hasłem rusza w roku szkolnym 2016/2017 I edycja Olimpiady Statystycznej.

Olimpiada Statystyczna jest nowością w polskim systemie oświaty. Ma charakter interdyscyplinarny – jej zakres obejmuje wiedzę z obszaru statystyki w powiązaniu z wybranymi zagadnieniami z matematyki, informatyki, geografii, przyrody, przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych. Oprócz wiedzy Olimpiada sprawdza umiejętności praktycznego korzystania z różnych źródeł i narzędzi analizy statystycznej, interpretacji danych, argumentacji, itp. Takie podejście wynika z przekonania Organizatorów, że istotnym składnikiem przygotowania do życia w społeczeństwie informacyjnym
i gospodarce opartej na wiedzy powinna być znajomość metod i narzędzi analizy statystycznej, niezbędna do diagnozowania i rozwiązywania problemów w środowisku pracy, w firmie, a nawet w gospodarstwie domowym.

Czytaj więcej...

Wyniki rekrutacji na wyjazd studyjny do Sankt Petersburga

Szanowni Pańswto,

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, realizator Konkursu Historycznego Wiedzy o Rosji „Białe Noce”, zaproponował udział w wyjeździe studyjnym do Rosji nauczycielom - opiekunom uczestników Konkursu Historycznego Wiedzy o Rosji „Białe Noce”. Na wyjazd zostały zakwalifikowane następujące osoby (lista wg kolejności zgłoszeń):

Czytaj więcej...

Wizyta studyjna Sankt Petersburg

Szanowni Państwo,  

rozpoczyna się kolejny rok szkolny, w którym Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu będzie realizował Konkurs Historyczny Wiedzy o Rosji „Białe Noce”.

Czytaj więcej...

Zobacz także...

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.