KONKURSY

Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Mój Dolny Śląsk

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie scenariusza wycieczki i sprawozdania z jej realizacji. Zaplanowanie wycieczki powinno się odbyć w oparciu o zasoby Geoportalu Dolnego Śląska. W scenariuszu wycieczki należy umieścić informacje o: trasie, jej przebiegu, czasie niezbędnym do przejścia i – w uzasadnionych przypadkach – o sposobach jej pokonania. Sprawozdanie z wycieczki powinno zawierać uwagi o realizacji scenariusza oraz rekomendacje odwiedzonych miejsc. Załącznikami do sprawozdania mogą być zdjęcia, filmy, prezentacje.