Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

we Wrocławiu

 

"W każdym uczniu powinniśmy poszukiwać jego mocnych stron i wzmacniać je"

 

DOLNOŚLĄSKI SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ


50-527 Wrocław, ul. W.J. Dawida 1a

http://www.dodn.wroclaw.pl/dswu/dswu.htm

e-mail: dcwu@dodn.wroclaw.pl

W dniach 16-18.09.2013 r. odbyło się w Karpaczu trzydniowe szkolenie pt. „Praca z uczniem zdolnym w Szkołach Wspierających Uzdolnienie”, realizowane w ramach grantu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o dyrektorach i liderach wspierania uzdolnień ze szkół należących do Dolnośląskiego Systemu Szkół Wspierających Uzdolnienia.
Szczegółowe treści szkolenia dotyczyły szeroko pojętego oceniania: badania osiągnięć uczniów szkół DSSWU, wspierania ucznia zdolnego przez analizę jego osiągnięć – diagnozę wstępną jako warunek efektywnego rozwoju ucznia w szkole wspierającej zainteresowania i uzdolnienia, wspierania ucznia zdolnego przez analizę jego osiągnięć – oceniania wewnątrzszkolnego, wspierania ucznia zdolnego przez analizę jego osiągnięć – analizę wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych jako źródło rekomendacji do projakościowego rozwoju procesu kształcenia w szkole. Ponadto wypracowano propozycję współpracy między szkołami w obrębie DSSWU. Wymieniono się doświadczeniami i podano przykłady dobrych praktyk z obszaru rozwijania zainteresowań i wspierania uzdolnień.

W umieszczonych poniżej załącznikach znajdują się materiały wypracowane przez uczestników grantu oraz prezentacja dotycząca monitoringów DSSWU po roku i po trzech latach.

Materiały wypracowane

Monitoringi DSSWU

Opracowanie:
Halina Nawrotek
Kierownik grantu

DCWU i jego działania


Copyright © 2006-2011 DODN Wrocław
Kopiowanie części lub całości strony albo materiałów na niej zawartych wymaga pisemnej zgody DODN

Ostatnia Aktualizacja Webmaster