Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

we Wrocławiu

 

"W każdym uczniu powinniśmy poszukiwać jego mocnych stron i wzmacniać je"

 

DOLNOŚLĄSKI SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ

 

       Misja DCWU:

        Tworzenie klimatu zainteresowania i przychylności dla idei wspierania uzdolnień w szeroko
        pojętym środowisku oświatowym oraz praca na rzecz istniejącej Dolnośląskiej Sieci Szkół
        Wspierających Uzdolnienia

 

 

       Międzynarodowe Konferencje Wspierania Uzdolnień

       

DOLNOŚLĄSKA SIEĆ SZKÓŁ WSPIERAJĄCYCH UZDOLNIENIA - NOWE WYZWANIA

15 marca 2018 r. w siedzibie DODN we Wrocławiu odbyła się konferencja pn. „Dolnośląska Sieć Szkół Wspierających Uzdolnienia - nowe wyzwania”, której uczestnikami byli przedstawiciele szkół należących do Sieci oraz tych, którym bliska jest egalitarna idea rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów. Konferencję otworzyła Jolanta Szwedowska, wicedyrektor DODN, która przywitała gości konferencji: Edytę Janiszewską - Puzio, przedstawicielkę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Annę Kulińską, wizytatora Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz zaprezentowała członków Zespołu Dolnośląskie Centrum Wspierania Uzdolnień.
[więcej o konferencji]

[materiały pokonferencyjne]

MIĘDZYNARODOWO W SIEDZIBIE DODN WE WROCŁAWIU - KONFERENCJA UCZNIOWIE SZCZEGÓLNIE UZDOLNIENI JAKO KAPITAŁ KULTUROWY

Uczniowie szczególnie uzdolnieni jako kapitał kulturowy to tytuł międzynarodowej konferencji, która odbyła się 15 listopada 2017 r. w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. To spektakularne przedsięwzięcie miało związek z Dolnośląskim Systemem Wspierania Uzdolnień, funkcjonującym w regionie od 18. lat jako wspólna inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, DODN, wyższych uczelni, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele tych instytucji, dyrektorzy i liderzy wspierania uzdolnień ze szkół należących do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia, pracownicy regionalnych i powiatowych ośrodków doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy i nauczyciele dolnośląskich szkół, zainteresowani proponowana problematyką. Międzynarodowy pierwiastek wnieśli zaproszeni goście z Rosji i Ukrainy.
[więcej o konferencji oraz materiały pokonferencyjne]

Międzynarodowe Seminarium Szkół Wspierających Uzdolnienia „Inkluzja drogą do empowermentu”

W dniach 3 - 4 grudnia 2015 r. w gmachu dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu odbyło się Międzynarodowe Seminarium Szkół Wspierających Uzdolnienia „Inkluzja drogą do empowermentu". Jego organizatorami były Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, wspomniana Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, zaś odbiorcami - dyrektorzy i liderzy wspierania uzdolnień ze szkół należących do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.
[więcej o konferencji oraz materiały pokonferencyjne]

Kilka refleksji po Międzynarodowym Seminarium Szkół Wspierających Uzdolnienia w Karczowiskach koło Legnicy

Międzynarodowe Seminarium Szkół Wspierających Uzdolnienia odbyło się w dniach 23-24 października 2014r. w Hotelu Chata Karczowiska w Karczowiskach koło Legnicy. Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Jerzy Michalak, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Beata Pawłowicz, Dolnośląski Kurator Oświaty. W imieniu organizatorów gości przywitała Małgorzata Bacia, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.
[więcej o konferencji oraz materiały pokonferencyjne]

Kilka refleksji po międzynarodowej konferencji w Karpaczu

Międzynarodowa Konferencja „Wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia i promocji uczniów uzdolnionych” odbyła się w dniach 14-15 listopada 2013r. w Hotelu Sandra w Karpaczu.
[więcej o konferencji oraz materiały pokonferencyjne]

IV Międzynarodowa Konferencja Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień

Konferencja odbyła się w dniach 15 – 16 listopada 2012 r. w Zamku Książ na Dolnym Śląsku
[więcej o konferencji oraz materiały pokonferencyjne]

Regionalana Konferencja Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień " Szkoła wspierająca uzdolnienia - szkołą dbającą o rozwój indywidualny i społeczny ucznia"

W dniach 09-10 grudnia 2010 roku, Wojcieszyce hotel Jan

III Międzynarodowa Konferencja Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień

W dniach 26-28 października 2009 roku odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień Szkoła wspierająca uzdolnienia szkołą poszukująca… w przepięknym XIII-wiecznym Zamku Kliczków, położonym w Borach Dolnośląskich, nieopodal Bolesławca.
[więcej o konferencji oraz materiały pokonferencyjne]

II Międzynarodowa Konferencja
Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień
.

W dniach 27-29 października 2008 roku odbyła się II Międzynarodowa  Konferencja Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień „Wspieranie uzdolnień każdego ucznia - kluczem do jego sukcesu” w przepięknym III- wiecznym Zamku Kliczków, położonym wśród kompleksu Borów  Dolnośląskich koło Bolesławca.
 [więcej o konferencji oraz materiały pokonferencyjne]

I Międzynarodowa Konferencja
Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień
.

W dniach 22 - 24 października 2007 r. na zamku w Kliczkowie odbyła się konferencja DSWU pt. "Szkoła otwarta na uzdolnienia" [sprawozdanie]

 


Copyright © 2006-2011 DODN Wrocław
Kopiowanie części lub całości strony albo materiałów na niej zawartych wymaga pisemnej zgody DODN

Ostatnia Aktualizacja Webmaster