Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

 we Wrocławiu

 

"W każdym uczniu powinniśmy poszukiwać jego mocnych stron i wzmacniać je"

 

DOLNOŚLĄSKI SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ

 

       Misja DCWU:

        Tworzenie klimatu zainteresowania i przychylności dla idei wspierania uzdolnień w szeroko
        pojętym środowisku oświatowym oraz praca na rzecz istniejącej Dolnośląskiej Sieci Szkół
        Wspierających Uzdolnienia

 

       Dolnośląskie Centrum Wspierania Uzdolnień i jego działania

       


  Zespół Dolnośląskiego Centrum Wspierania Uzdolnień:

 
  Halina Nawrotek                    Joanna Kaczmarska  Paweł Nowak  Krystyna Pac-Marcinkowska  Beata Lis  Ewa Wierbiłowicz   
- koordynator zespołu, DODN we Wrocławiu
  halina.nawrotek@dodn.dolnyslask.pl
  tel. 508 691 037

- konsultant, DODN we Wrocławiu
  joanna.kaczmarska@dodn.dolnyslask.pl
  tel. 531 469 435

- konsultant, DODN we Wrocławiu
  pawel.nowak@dodn.dolnyslask.pl
  tel. 508 691 074

- konsultant, filia DODN w Wałbrzychu
  krystyna.pac@dodn.dolnyslask.pl
  tel. 508 690 985

- konsultant, filia DODN w Wałbrzychu
  beata.lis@dodn.dolnyslask.pl
  tel. 508 690 898

- konsultant, filia DODN w Jeleniej Górze
  ewa.wierbilowicz@dodn.dolnyslask.pl
  tel. 508 690 947
 

Działania DCWU:

propagowanie idei wspierania uzdolnień wśród szkół i placówek
    oświatowych oraz samorządów terytorialnych,
inspirowanie środowiska oświatowego do podejmowania działań na rzecz
    wspierania uzdolnień uczniów,
  udzielanie szkołom i placówkom oświatowo-wychowawczym pomocy
     podczas przygotowań do akredytacji w obszarze wspierania uzdolnień
     uczniów,
  przygotowanie merytoryczne szkolnych liderów wspierania uzdolnień, 
     m.in. w zakresie:
     -   zadań szkoły wspierającej wszechstronny rozwój ucznia,
     -   budowania szkolnego systemu wspierania uzdolnień,
     -   roli i zadań szkolnego lidera wspierania uzdolnień,
  rozwijanie kompetencji nauczycieli pracujących na rzecz wspierania
     wszechstronnego rozwoju ucznia,
  opiniowanie szkolnych programów, projektów edukacyjnych w obszarze
     rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów z inicjatywy ich twórców,
prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w zakresie wspierania uzdolnień,
  prowadzenie konsultacji indywidualnych i zespołowych dla przedstawicieli
    szkół wchodzących w skład Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających
    Uzdolnienia,
  organizowanie i koordynowanie różnorodnych działań na rzecz szkół
     i placówek wspierających uzdolnienia,
  promowanie szkół z Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia
     i upowszechnianie przykładów dobrej praktyki (m.in. w Obliczach Edukacji,
     Dolnośląskich Ścieżkach, na stronach www DODN)

 


Copyright © 2006-2011 DODN Wrocław
Kopiowanie części lub całości strony albo materiałów na niej zawartych wymaga pisemnej zgody DODN

Ostatnia Aktualizacja Webmaster