Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

we Wrocławiu

 

"W każdym uczniu powinniśmy poszukiwać jego mocnych stron i wzmacniać je"

 

DOLNOŚLĄSKI SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ


53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 8a

http://www.dodn.wroclaw.pl/dswu/dswu.htm

e-mail: dcwu@dodn.wroclaw.pl

Szanowni Dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek z DSSWU!
Witamy serdecznie w nowym roku szkolnym i życzymy, by minął on pod znakiem edukacyjnych sukcesów. Mamy nadzieję, że - jak co roku - będziemy ściśle współpracować i doskonalić kompetencje w zakresie wspierania rozwoju ucznia. Z przyjemnością zapraszamy na bezpłatne dwudniowe szkolenie dla dyrektorów i liderów szkół z Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia w ramach grantu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, realizowanego przez DODN we Wrocławiu w dniach 21–22 października 2015 r. W ramach ogólnego tematu wiodącego Praca z uczniem zdolnym w szkołach wspierających uzdolnienia pojawią się treści, które pozwolą doskonalić pracę w szkole na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Szczegółowy harmonogram spotkania i opis treści zostały sformułowane w odrębnym piśmie i wysłane mailowo na adresy sekretariatów szkół. Formularz zgłoszenia na grant DKO.


Zapraszamy serdecznie.    

Halina Nawrotek        

Koordynator DCWU     DCWU i jego działania


Copyright © 2006-2011 DODN Wrocław
Kopiowanie części lub całości strony albo materiałów na niej zawartych wymaga pisemnej zgody DODN

Ostatnia Aktualizacja Webmaster